shatabdi trains – Live Train Status

Shatabdi Trains List - Live Train Status

64 Shatabdi Train
S.No Train Name/Number Source Station Arrival Time Departure Station Departure Time
1 NDLS SHATABDI (12001) HABIBGANJ 23:30 NEW DELHI 15:00
2 BHOPAL SHTBDI (12002) NEW DELHI 14:25 HABIBGANJ 6:00
3 LJN SWRAN SHTBD (12003) LUCKNOW NE 22:15 NEW DELHI 15:35
4 LJN SWRAN SHTBD (12004) NEW DELHI 12:40 LUCKNOW NE 6:10
5 KALKA SHTBDI (12005) NEW DELHI 21:20 KALKA 17:15
6 KALKA SHTBDI (12006) KALKA 10:20 NEW DELHI 6:15
7 SHATABDI EXP (12007) CHENNAI CENTRAL 13:00 MYSURU JN 6:00
8 SHATABDI EXP (12008) MYSURU JN 21:25 CHENNAI CENTRAL 14:15
9 SHATABDI EXP (12009) MUMBAI CENTRAL 12:45 AHMEDABAD JN 6:25
10 SHATABDI EXP (12010) AHMEDABAD JN 21:20 MUMBAI CENTRAL 14:40
11 KALKA SHTBDI (12011) NEW DELHI 11:45 KALKA 7:40
12 KALKA SHTBDI (12012) KALKA 21:55 NEW DELHI 17:45
13 AMRITSAR SHTBDI (12013) NEW DELHI 22:30 AMRITSAR JN 16:30
14 AMRITSAR SHTBDI (12014) AMRITSAR JN 11:00 NEW DELHI 5:00
15 AJMER SHTBDI (12015) NEW DELHI 12:45 AJMER JN 6:05
16 AJMER SHTBDI (12016) AJMER JN 22:40 NEW DELHI 15:45
17 DEHRADUN SHTBDI (12017) NEW DELHI 12:40 DEHRADUN 6:45
18 DEHRADUN SHTBDI (12018) DEHRADUN 22:45 NEW DELHI 17:00
19 SHATABDI EXPRESS (12019) HOWRAH JN 13:15 RANCHI 6:05
20 SHATABDI EXPRES (12020) RANCHI 21:30 HOWRAH JN 13:45
21 SHATABDI EXP (12025) PUNE JN 14:20 SECUNDERABAD JN 5:50
22 PUNE SHATABDI (12026) SECUNDERABAD JN 23:10 PUNE JN 14:45
23 SHATABDI EXP (12027) CHENNAI CENTRAL 22:30 KSR BENGALURU 17:30
24 SHATABDI EXP (12028) KSR BENGALURU 11:00 CHENNAI CENTRAL 6:00
25 SWARNA SHTBDI (12029) NEW DELHI 13:45 AMRITSAR JN 7:20
26 SWARNA SHTBDI (12030) AMRITSAR JN 23:05 NEW DELHI 16:50
27 AMRITSAR SHTBDI (12031) NEW DELHI 13:45 AMRITSAR JN 7:20
28 AMRITSAR SHTBDI (12032) AMRITSAR JN 23:05 NEW DELHI 16:50
29 CNB NDLS SHT (12033) KANPUR CENTRAL 11:20 NEW DELHI 6:00
30 NDLS CNB SHT (12034) NEW DELHI 20:45 KANPUR CENTRAL 15:50
31 JP AF SHATABDI (12035) JAIPUR 10:35 AGRA FORT 7:05
32 AF JP SHATABDI (12036) AGRA FORT 21:20 JAIPUR 17:40
33 NDLS LDH SHTBDI (12037) NEW DELHI 12:25 LUDHIANA JN 7:00
34 LDH NDLS SHTBDI (12038) LUDHIANA JN 22:10 NEW DELHI 16:40
35 KGM NDLS SHT (12039) KATHGODAM 21:05 NEW DELHI 15:35
36 NDLS KGM SHT (12040) NEW DELHI 11:40 KATHGODAM 6:00
37 SHATABDI EXPRES (12041) HOWRAH JN 22:30 NEW JALPAIGURI 14:15
38 NJP HWH SHATABDI (12042) NEW JALPAIGURI 13:35 HOWRAH JN 5:30
39 NDLS MOGA SHT (12043) NEW DELHI 14:05 MOGA 7:00
40 NDLS SHATABDI (12044) MOGA 22:10 NEW DELHI 15:00
41 NDLS CDG SHTBDI (12045) NEW DELHI 22:45 CHANDIGARH 19:15
42 CDG NDLS SHTBDI (12046) CHANDIGARH 15:25 NEW DELHI 12:00
43 NDLS FZR SHTBDI (12047) NEW DELHI 22:50 FIROZPUR CANT 16:20
44 FZR NDLS SHTBDI (12048) FIROZPUR CANT 11:20 NEW DELHI 4:00
45 GATIMAAN EXP (12049) GWALIOR 19:30 H NIZAMUDDIN 16:15
46 GATIMAAN EXP (12050) H NIZAMUDDIN 11:25 GWALIOR 8:10
47 SHATABDI EXP (12085) GUWAHATI 21:15 DIBRUGARH 12:10
48 SHATABDI EXP (12086) DIBRUGARH 13:55 GUWAHATI 5:00
49 SHATABDI EXP (12087) NAHARLAGUN 11:00 GUWAHATI 5:00
50 SHATABDI EXP (12088) GUWAHATI 21:40 NAHARLAGUN 15:20
51 SHATABDI EXP (12243) CHENNAI CENTRAL 14:15 COIMBATORE JN 7:15
52 SHATABDI EXP (12244) COIMBATORE JN 22:15 CHENNAI CENTRAL 15:25
53 SATABDI EXPRESS (12277) HOWRAH JN 21:55 PURI 14:25
54 SATABDI EXPRESS (12278) PURI 13:40 HOWRAH JN 5:45
55 DGHA SUP AC EXP (12847) HOWRAH JN 14:20 DIGHA 11:10
56 HWH SUP AC EXP (12848) DIGHA 18:40 HOWRAH JN 15:30
57 MAITREE EXPRESS (13107) DHAKA 16:00 KOLKATA 8:15
58 MAITREE EXPRESS (13108) KOLKATA 16:05 DHAKA 7:10
59 MAITREE EXPRESS (13109) KOLKATA 16:05 DHAKA 7:10
60 MAITREE EXPRESS (13110) DHAKA 16:00 KOLKATA 8:15
61 BANDHAN EXPRESS (13129) KOLKATA 12:30 KHULNA 7:10
62 BANDHAN EXPRESS (13130) KHULNA 18:10 KOLKATA 13:30
63 TEJAS EXPRESS (22119) C SHIVAJI MAH T 13:20 KARMALI 5:00
64 TEJAS EXPRESS (22120) KARMALI 23:00 C SHIVAJI MAH T 14:30